Tầm nhìn và sứ mệnh
The Young Love

The Young Love ra đời vào năm 2019 hướng đến tầm nhìn giúp phái nữ đạt đến cuộc sống tốt nhất của mình với nhà sáng lập là Lương Ánh My.


Lương Ánh My tin rằng một người phụ nữ bị kìm hãm sự phát triển sẽ không thể xây dựng một gia đình hay một xã hội tốt đẹp.


Chúng ta cần trao cho người phụ nữ sức mạnh để họ có thể khai phá hết những tiềm năng vốn


Và giáo dục là một loại sức mạnh khiến một người nhận thức và đứng lên thay đổi cuộc sống hiện tại trở nên tốt hơn.


Vì vậy, The Young Love tập trung vào việc tạo ra những khoá học cung cấp kiến thức, kỹ năng mềm, trao cho phái nữ sức mạnh để họ đạt đến cuộc sống tốt nhất của bản thân.

Video mới nhất

The Young Love trao phái nữ sức mạnh